Välkommen till MKS Marktjänst i Bäckefors!


Mitt namn är Magnus Klenfeldt och jag har arbetat i branschen sedan 1989 som anställd fram till år 2000. Då startade jag enskild firma, 2007 ombildade jag företaget till AB.


Jag utför alla typer av markarbeten löpande eller till fastpris såsom kabelläggning, jordvärme, byggnation av vägar och diken, tomtplanering, husgrunder, vatten- och avlopp, snöröjning samt certifierad bergsprängning.


Några av de kunder som anlitat mig flitigt under åren är Svevia AB (Vägverket), Skanska och SLL med flera, men även privata kunder. Mitt verksamhetsområde är Dalsland med omnejd.


Vill du ha det bästa möjliga jobbet utfört så tveka inte på att kontakta mig!